Actueel

 
  
 
  

  1. Sint maandag op school zal komen. Wij hebben er zin in en de kinderen nog meer. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een surprise en een gedicht gemaakt voor elkaar.

  2. afgelopen maandag de mediatoren van onze school hun diploma hebben gekregen en dat zij vanaf woensdag 7 december aan het "werk" zullen zijn op onze school. en

  3. de kinderen volgende week donderdag hun rapport krijgen en dat de week erna oudergesprekken zullen zijn. De planning komt er zo snel mogelijk aan. Er zijn wat problemen met Parnassys... 

  4. de Kerstviering dit jaar zal bestaan uit een Herderstocht op woensdagavond en een kerstontbijt op vrijdagochtend.

  5. de oudervereniging hulp zoekt om onze school in Kerstsferen te brengen. U kunt zich aanmelden om op woensdag 7 december mee te helpen via ov.lambertusschool@hotmail.com .