Actueel

 
  
 
  

  1. wij iedereen nog het beste wensen voor 2017. Dat ieders dromen maar werkelijkheid mogen worden.

  2. Met spoed gezocht: iemand die op maandag mee wil overblijven met de kinderen tussen 12.15u en 13.30u. U krijgt voor elke keer mee overblijven een vergoeding van €10,-. Bent of kent u iemand, laat het dan weten op school.

  3. Op woensdag 25 januari 2017 tussen 18.00-19.00 uur kunt u uw kind aanmelden voor het schooljaar 2017-2018. Het gaat om de kinderen die 4 jaar worden tussen juni 2017 en juli 2018. U en uw kind zijn die avond van harte welkom

  4. de vakanties voor 2017/2018 op de website staan: klik hier.

  5. de inschrijving voor optredens op de jeugdzittingsochtend is begonnen. De kinderen kunnen het inschrijfformulier voor 30 januari inleveren bij juffrouw Annelies.

  6. de schoolfotograaf komt op 23 mei. Graag geen tandarts/orthodontist/ziekenhuisbezoek plannen op deze dag.